Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.

Zapisano do newslettera.

Taki adres jest juz zapisany.

Adres e-mail jest niepoporawny

Proszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

Wpisz adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej od "ZDZIASZEK" Producent Fartuchów, odzieży ochronnej i dystrybutor art. BHP, Kuźnicka 7a, 93-459 Łódź. Zgoda może być odwołana poprzez kontakt mailowy na dystrybucja@e-fartuchy.pl. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania znajdują się w Regulaminie sklepu (dostępny tutaj) Pokaż więcej

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem jest: ‘ZDZIASZEK” Damian Zdziaszek  z siedzibą w 93-459 Łódź ul.Kuźnicka 7a ,NIP:7272659780 , adres email:biuro@e-fartuchy.pl , tel. 692475955

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność zakupionego towaru z umową.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania przez sklep meila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

5. Czas realizacji zamówienia – większość  towaru posiadamy na magazynie  i wysyłamy tego samego lub następnego dnia roboczego . W przypadku braku towaru na magazynie czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku zamówień z haftem do 14 dni roboczych . Zamówienia nietypowe, indywidualne przygotowywane pod klienta mogą wydłużyć się do 30 dni roboczych.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności . Pobranie lub przelew przedpłata

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku .

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej , inpost lub firmy kurierskiej DPD).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Firma „ZDZIASZEK” nie ponosi odpowiedzialności za pracę i pracowników firm kurierskich.

§5

Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu ( Łódź ul. Kuźnicka 7a 93-459 ) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towardo Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7.Klientowi sklepu internetowego nie przysługuje prawo odstąpienia w przypadku dokonania zamówienia na towar nietypowy , przygotowany na specjalne życzenie klienta zgodnie z podaną przez niego specyfikacją taką jak w szczególności kolor obszycia inny niż w standardowym modelu, haft , nadruk, zmiana wymiarów standardowego modelu , niestandardowa tkanina ,niestandardowe dodatki (guziki , ekspres , napy i inne). Standardowe produkty znajdują się na stronie sklepu lub w ofercie

§7

Wymiana

1.Wymianie podlegają tylko produkty standardowe .

2. Koszt wymiany ( przesyłki )

 pokrywa klient , z wyjątkiem sytuacji gdy wina stoi po stronie firmy „ZDZIASZEK” .

3.Czas realizacji wymiany trwa do 10 dni roboczych.  

§8

Hafty

1.Koszt opracowania programu do maszyny hafciarskiej kształtuje się w wysokości 50 zł. netto niezależnie od jego skomplikowania , wielkości i ilości. Jest to opłata jednorazowa.

2.Koszt wykonania haftu na produkcie uzależniony jest od : skomplikowania , wielkości , ilości.

3. Zamówienie z haftem realizowane jest po uprzednim potwierdzeniu przez klienta wyceny i wizualizacji która jest bezpłatna.

4.Firma „ZDZIASZEK” zastrzega sobie prawo do odsprzedaży programu haftu . Opracowanie programu nie wiążę się z opłatą za koszt programu – program nie jest własnością klienta.

5.Każde zamówienie z haftem realizowane są tylko od 10 sztuk.

6.Zamówienie z haftem realizowane są do 14 dni roboczych , od momentu zaksięgowania się środków finansowych na koncie bankowym firmy.

7. Zamówienia z haftem czyli na indywidualne zamówienie klienta , jest zamówieniem niestandardowym i nie podlega zwrotom ani wymianie.

§9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.